ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot


Contact Us


ภาครัฐ

 

                                                                

   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด                                         ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยอง

             กระทรวงแรงงาน

  - จังหวัดกรุงเทพฯ                   - จังหวัดนนทบุรี

  - จังหวัดชลบุรี (ภาค3)            - จังหวัดระยอง

  - จังหวัดจันทบุรี                  - จังหวัดฉะเชิงเทรา           

  - จังหวัดตราด                     - จังหวัดสระแก้ว

   - จังหวัดราชบุรี (ภาค4)           - จังหวัดสมุทรสาคร

   - จังหวัดนครราชสีมา(ภาค5)   - จังหวัดนครนายก

   - จังหวัดชัยภูมิ                    - จังหวัดบุรีรัมย์

   - จังหวัดสุรินทร์

   - จังหวัดขอนแก่น (ภาค6)       - จังหวัดสกลนคร

   - จังหวัดอุดร                       - จังหวัดศรีสะเกษ

   - จังหวัดอุบลราชธานี(ภาค7)    - จังหวัดร้อยเอ็ด

   - จังหวัดนครสวรรค์ (ภาค8)      - จังหวัดกำแพงเพชร

    - จังหวัดพิษณุโลก (ภาค9)      - จังหวัดเชียงใหม่

    - จังหวัดเชียงราย

    - จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาค11) - จังหวัดกระบี่

    - จังหวัดภูเก็ต                      - จังหวัดนครศรีธรรมราช

    - จังหวัดสงขลา (ภาค12)          - จังหวัดตรัง

                  มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์

 

ภาคเอกชน

      

 

           

          

           

                       

          

              

                       

               

     

      

             

           

           

                                      

             

                              

            

                

                   

                 

                   

                      

                   

                 

                        

             

         

           

         

                  

            

            

    

    

        

          

      

          

                

       

            

      

     

     

       

              

        

       

     

      

 

 

 - บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด                                                           - บริษัท แซดเอฟ เลมเฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 - บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด                                                         - บริษัท  คาเซ (ไทยแลนด์)   จำกัด                                                        

 - บริษัท เอโมริ (ไทยแลนด์) จำกัด                                                  - บริษัท โฮริกลาส ไทยแลนด์ จำกัด                          

 - บริษัท ไทย โควะ พรีซีชั่น จำกัด                                                  - บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด

- บริษัท โมริตะ สปริง (ไทยแลนด์) จำกัด                                         - Amagasaki Pipe (Thailand) Co.,Ltd.

- บริษัท แอดวานซ์ คอมโพซิท ซิสเต็มส์ จำกัด                                   - ฯลฯ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.